Contact

Address: Room 211, 2F Blog A2, No.1 Software Road, Zhuhai Hi-tech Zone, Guangdong, China

Postal Code: 519080

Web Site: http://www.umacau-ri.org


Zhuhai's Southern Software Park

map